Return to site

Carrè battuto in gara 1 semifinale playoff

Dopo oltre 3 mesi di astinenza torna la vittoria casalinga, battuto Carrè 81-69 in gara #1 di semifinale playoff. Domenica gara 2.